تنگ هایقر

 این برنامه در تاریخ 98/1/11 به سرپرستی اقای محمد علی کاوه  و مسوول فنی آقای ابراهیمی اجرا شد.

هایقر تنگه ای معروف به گراند کنیون ایران در 35 کیلومتری غرب فیروزآباد

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام