تگ: تنگ گنجه ای

گزارش پیمایش تنگ گنجه ای به مهریان روز پنج شنبه و جمعه مورخه 20و 21 مهرماه برنامه پیمایش تنگ گنجه ای به مهریان اجرا گردید در این برنامه 15 نفر از اعضاء طبیعت ...

برنامه این هفته گروه تنگ گنجه ای به مهریان ثبت نام تا سه شنبه ساعت 21 با خانم نعمتی حرکت 6صبج روز پنج شنبه از فلکه قصردشت تنگ گنجه ای:    تنگ گنجه ای در مسیر ...

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور