توفان کی٢

٢۴ سال از حادثه تلخ کی٢ و مرگ ۶ کوه‌نورد از جمله «الیسون هرگریوز» کوهنورد زن اسکاتلندی می‌گذرد. «الیسون هرگریوز» کوه‌نورد پرقدرت اسکاتلندی در بهار سال ١٩٩۵ ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام