تیم فنی و کوهنوردی

روز جمعه مورخ91/5/20 تعداد 15 نفر اعضاء گروه به سمت علم کوه به راه افتادند. طی آخرین تماسهایی که لحضاتی پیش با اعضاء داشتیم متوجه شدیم که تیم کوهنوردی که شامل ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام