تیم فنی

برنامه تمرین فنی دراک در تاریخ 23 مهر 1402 /  سرپرست : صابر کشاورز

گزارش بازدید از فعالیت تیم فنی گروه توسط اعضاء هیات مدیره و هیات موسس  روز سه شنبه هفته جاری مورخ 91/11/3چند تن از اعضاء هیات موسس و هیات مدیره این هفته به ...

گزارش برنامه تمرینی پشت مله 91/11/3 این برنامه تمرینی با بازدید هیات مدیره از کارکرد تیم فنی همراه بود. هر یک از اعضا تیم فنی طی چندین ماه کار و تمرین فنی ...

این هفته برنامه علم کوه به صورت دو تیم اجرا می شود 1-تیم کوهنوردی : ثبت نام تا امشب (سه شنبه 91/5/17)  ساعت 20 با خانم نعمتی  2-تیم فنی: ثبت نام تا امشب(سه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام