تیم منتخب

بدینوسیله سربلندی تیم منتخب غارنوردی ایران با حضور همنورد خوب و با اخلاق گروه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز جناب آقای کامیار افتخار در دستیابی به عمق ۱۳۱۳ متری غار ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام