جبهه شمال

تاریخ اجرای برنامه:۱۷،۱۸،۱۹،۲۰مرداد۱۳۹۶ محل اجرای برنامه:قله دماوند شهرآمل استان محل برنامه:مازندران سرپرست آقایان:یحیی سخندانی سرپرست بانوان:لیلا پیروی مسوول ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام