جمع آوری پسماند

پاکسازی دامنه کوه دراک در روز جهانی بدون پلاستیک در تاریخ 21 تیر 1402 جمعی از کوهنوردان دوست دار محیط زیست شیرازی در تاریخ 21 تیر 1402 مصادف با روز جهانی بدون ...

به نام خداوند مهربان در بزرگداشت از هفته محیط زیست و با مشارکت جمعی از دوستداران محیط زیست،کارگروه محیط زیست هیئت کوهنوردی استان، اعضای باشگاه های کوهنوردی از ...

با وجود تردد کمتر کوه نوردان در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، عوامل کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون با حضور در منطقه و استقرار در بارگاه قدیمی دماوند ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام