جنگلانه

مجری جلسه : سرکار خانم زیبا محمدی زمان جلسه :  گزارش جنگلانه توسط جناب آقای جواد عطروش برنامه ی آموزشی توسط جناب آقای مصطفی رجبی معرفی برنامه ی جنگل درفک و ...

مجری جلسه :خانم نازی یگانه جو ساعت جلسه:19 تا21 شرح جلسه: 1- معرفی برنامه جنگلانه و کاشت بذر توسط آقای سخندانی 2- گزارش برنامه قله برم فیروز ( 17/ 9 / 96 ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام