جنگل پیمایی

چهارشنبه   اول آذرماه تا یک شنبه  پنجم آذر برنامه  جنگل پیمایی و صعود به قله قلعه موران به اجرا در آمد در این برنامه 37 نفر از اعضاء طبیعت دوست حضور داشتند( 19 ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام