حسني پاجور

اين دره در ١٨ كيلومتري جاده نور آباد ممسني و 90 کیلومتری شیراز قرار دارد

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام