حفاظت از محیط زیست

هیئت کوه‌نوردی وصعودهای ورزشی فارس به رسم هرسال، با هدف احیای منابع طبیعی وبا همکاری اداره منابع طبیعی شیراز درنظر دارد در برنامه‌ی گسترده درختکاری درمحل ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام