خطالراس دنا

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی زمان جلسه : ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۳۰ ۱-صحبت های آقای عباس سعادت در مورد کارگروه کوه‍پیمایی باشگاه ۲-گزارش برنامه ی تنگ گمبیل به ...

مجری جلسه: آقای فرهاد آزادی زمان جلسه :  ساعت ۱۹:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ۱- صحبت های آقای آزادی در مورد برنامه های آینده کمیته ی  روابط عمومی ۲- گزارش برنامه ی صعود به ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام