خط الراس شرقی

      صعود خط الراس شرقی دنا  تاریخ 15تا 17خرداد 1398

رشته کوه دنا بین سه استان کهکیلویه . بویر احمر ، اصفهان و فارس واقع شده است و دارای خط الراسی به طول 60 کیلو متر هوایی می باشد.این رشته کوه زیبا دارای 44 ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام