خط الراس قلات

پیمایش خط الراس قلات از شب شتری تا کوه سرخ در تاریخ 28 مهر 1402 / سرپرست : غلامرضا علیپور

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام