دانش افزایی سنگنوردی

نخستین دوره کارگاه دانش‌افزایی سنگ‌نوردی هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان فارس در اردیبهشت سال ۹۸به مدت یک روز و با حضور تعداد ۱۷ سنگ‌نورد زن و مرد در ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام