درختکاری

در ایران 15 تا 22 اسفند هر سال هفته منابع طبیعی نامگذاری شده و اولین روز یعنی 15 ام روز درختکاری می باشد ،

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام