دره باغ بمو

تاریخ برنامه:10 اسفند ماه 1397ساعت و محل تجمع:میدان ستاد ساعت 6 بامداد  پیمایش کوه به سرپرستی جناب اقای ابراهیم اسفندیاری،بصورت یک روزه اجرا خواهد شد.لطفا جهت ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام