دوره اسیب شناسی ورزشی

با توجه به شیوع آسیب های اسکلتی عضلانی در میان کوهنوردان به دلیل رفتارهای غیر علمی در حمل نامناسب کوله پشتی و حمل کوله پشتی های سنگین، عدم استفاده از باتوم و ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام