دیواره علم کوه

 بنام خداوند هستی بخش   برنامه دیواره علم کوه ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓ حرکت از شیراز جمعه ۱۱ شب مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ورود به پناهگاه ونداربن شنبه ساعت ۱۷ عصر ...

      صعود به دومین قله مرتفع ایران  قله علم کوه در صورت مساعد بودن شرایط جوی،صعود از دیواره علم کوه انجام می‌گیرد. تاریخ اجرای برنامه :۱۵ الی ۱۹ شهریور ماه ۹۸ ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام