راه اندازی سایت فراکوه

سامانه جدید فدراسیون با نام «فراکوه»به منظور ارائه خدمات و اطلاعات به جامعه کوه نوردی و صعودهای ورزشی راه اندازی شد. این سامانه از سایت و پرتال فدراسیون ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام