رشته کوه جوپار

 بر اساس گزارش واحد E.O.C کرمان در شب هجدم فروردین ۹۸ مبنی بر مفقودی فردی محلی که به قصد جمع آوری قارچ کوهی از مسیر دهنه قناقستان به ارتفاعات صعود کرده ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام