رشته کوه قفقاز

قله کازبک به ارتفاع 5047متر یک کوه آتشفشانی بوده و سومین قله بلند در گرجستان می باشد

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام