رفتینگ شهرکرد

مجری جلسه : خانم فریده درخشان زمان جلسه :۲۰:۲۰ الی ۲۲ ۱- گزارش آخرین مرحله ی  جست و جوی پیکر جان باختگان سانحه ی هوایی تهران یاسوج توسط آقای مصطفی رجبی ۲- ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام