روز ملی صعود اورست

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی زمان جلسه : ساعت ۱۹:۴۵ الی ۲۱ ۱- صحبت های آقای هادی اسیابانی پیرامون حفظ و حراست از محیط زیست و کوهستان و راهکارهای آن ۲- ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام