روز کوهنورد

پیمایش و گردهمایی نیایش تا بام سبز به مناسبت روز کوهنورد همراه با شعار محیط زیست کوهستان بدون زباله واقعا زیباست در تاریخ 5 آبان 1402

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام