روستای هنیز

 قله 4175 متری سیالان    برنامه سه و نیم روزهحرکت : پنج شنبه 6 مهرماه ساعت 14 بعدازظهربرگشت : ساعات پایانی یکشنبه 9مهرماهجهت ثبت نام و هماهنگی در تلگرام یا ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام