زرقان

برنامه تمرین سنگنوردی پارک زرقان در تاریخ 14 تیرماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک زرقان مسیر هوا بلند در تاریخ 25 خردادماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام