زمستان

«دن بویی» با اعلام آنکه همچنان در کمپ اصلی منتظر بهبود شرایط هوا هستند با تصویری از کمپ یک برودپیک عنوان میدارد: ایشان بدلیل بادهای شدید برخلاف صعودهای بهاره ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام