ساحل بنود

طبق برنامه تقویم و هماهنگی های انجام شده پنج شنبه 21 آذر ماه ساعت 7 صبح با یک دستگاه مینی بوس به سمت عسلويه حرکت کردیم.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام