ستخر گزین

در سمت غربی شهر مرودشت و در میان دشت منتهی به سد درودزن، سه کوه منفرد دیده می شود که “سه تخت گزین” نامیده می شوند.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام