سروستان

      ساعت:6 صبحتاریخ:جمعه 2/27محل تجمع: اول قدوسی احتراما به اطلاع همنوردان گرامی میرساند برنامه فوق با سرپرستی جناب آقای کمالی نیا بصورت یک روزه اجرا خواهد ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام