سماموس

 صعود قلل سيالان بام استان قزوين و سماموس بام استان گيلان از طرح سيمرغ توسط اعضا باشگاه طبيعت دوست ٥ تا ٩ تير ماه ١٣٩٨.

مجری جلسه: سر کار خانم محبوبه محمدی ساعت جلسه: 19:30 گزارش جلسه عمومی باشگاه در روز دوشنبه 16 تیر ماه به شرح زیر به استحضار شما عزیزان میرسد. در ابتدا: ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام