سنبران

برنامه صعود به قله سنبران به سرپرستی همنورد خوبمان جناب آقای مصطفی رجبی در تاریخ ۱۹ تیرماه اجرا میگردد.

مجری برنامه : خانم نازی یگانه جو زمان جلسه : ۱۹:۱۵ تا ۲۱:۱۰ ۱- گزارش صعود به قله ی قوچ خوس به سرپرستی آقای عباس سعادت ( ۲۷ بهمن ماه )توسط خانم مرجان چالمه ...

تعداد نفرات شرکت کننده:تقریبا 50 نفر مجری جلسه: خانم زیبا محمدی شروع جلسه : ساعت 20:15 شرح جلسه آموزش خطرات کوهستان توسط آقای مصطفی رجبی گزارش برنامه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام