سواحل

برنامه خانوادگی آبگرم اهرم و سواحل استان بوشهر تاریخ:12/16لغایت 12/17 چشمه آب گرم اهرم یکی از پنج چشمه معدنی برتر کشور است که خاصیت درمانی نیز دارد.این چشمه ...

تاریخ:12/02 لغایت12/03  برنامه فوق به سرپرستی جناب آقای حاج سهراب جعفری و مسئولیت فنی سرکار خانم زیبا محمدی اجرا خواهد شد. کوه نمکی جاشک یکی از زیباترین کوه ...

تاریخ:11/3 لغایت 11/5 ساعت و مکان حرکت: 23میدان ابوالکلام و 23:30 قدوسی ابرنامه به صورت 2 روزه با سرپرستی جناب آقای بهروز پایداری اجرا خواهد شد. در این برنامه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام