سيالان

 صعود قلل سيالان بام استان قزوين و سماموس بام استان گيلان از طرح سيمرغ توسط اعضا باشگاه طبيعت دوست ٥ تا ٩ تير ماه ١٣٩٨.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام