سپیدار

در هنگام کوهنوردی یکی از مهمترین عامل برای اجرای یک برنامه خوب داشتن یک سرپرست توانا و مدیر و مدبر است که بتواند در لحظات صعود و فرود با اتخاذ تدابیر لازم و به ...

برنامه صعود به قله سپیدار خفر در تاریخ 29 دی ماه 1402 / سرپرست : رسول عباسی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام