تگ: سیوند

تاکنون ۳۹ معدن سنگ دوره هخامنشی در حوزه پارسه - پاسارگاد کشف و شناسایی شده اند.

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور