شابیر حسین سدپارا

«شابیر حسین سدپارا» کوه‌نورد ۲۶ ساله پاکستانی که سال گذشته موفق به صعود قله برودپیک شده بود متاسفانه در حادثه سقوط اتوبوس به دره ایندوس جان سپرد. رودخانه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام