شیری قلات

روز جمعه 28 دی ماه ،با همراهی هشت نفر از همنوردان؛ چهار نفر از بانوان و چهار نفر از آقایان به سرپرستی جناب آقای گیلر

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام