صعود افتخار امیز

  مصاحبه زنده رادیویی محمود رحامیان ؛ دبیر هیأت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان فارس ؛ با رادیو ورزش فارس در ارتباط با صعود افتخار امیز تیم هیمالیانوردی و ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام