صعود به دیواره بیستون

صعود به دیواره بیستون کرمانشاه یادواره شادروان جواد رحیمیان در تاریخ 23 شهریور 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری  

صعود به دیواره بیستون کرمانشاه در تاریخ 15 شهریور 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام