صعود به زردکوه

صعود به خط الراس زردکوه در تاریخ 23 الی 25 شهریور 1402 / قلل زردکوه شامل : چال میشان - شاه شهیدان - دوزرده - کلونچین / سرپرست : عباس نوریان منش

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام