صعود به قله برم فیروز

برنامه صعود به قله برم فیروز و برنامه محیط زیستی زمین پاک در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرستان : اصغر اکبری فرد و محمد جواد عطروش

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام