صعود به قله قلم

برنامه صعود به قله قلم در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : رسول عباسی

صعود به قله قلم در تاریخ 21 مهر 1402 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام