صعود تخت سلیمان

صعود و فرود خط الراس دندان اژدها از فنی ترین قلل منطقه تخت سلیمان و علمکوه در تاریخ 27 مرداد 1402 / سرپرست : علی غلامزاده و حامد اژدری  

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام