صعود تک نفره

برنامه صعود تک نفره و سرعتی قله قلات بزی در تاریخ 11 خرداد ماه 1403 / سرپرست : داود تله گل

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام