صعود سر طناب

گزارش بازدید از فعالیت تیم فنی گروه توسط اعضاء هیات مدیره و هیات موسس  روز سه شنبه هفته جاری مورخ 91/11/3چند تن از اعضاء هیات موسس و هیات مدیره این هفته به ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام