صعود قله کاسه خفر

صعود به قلل کاسه خفر دنا در تاریخ 2 و 3 شهریور 1402 / (کاسه خفر شامل : لوکوره ، کل گردل ، هلی ، اشکفت ، تل گردل ) / سرپرست : عباس نوریان منش

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام