صعود قله کرکس

برنامه صعود زمستانه به قله کرکس در تاریخ 28 دی ماه 1402 / سرپرست : عباس نوریان منش

بنام خداوند زیبای عاشق مفتخرم که بعنوان یکی از اعضای کوچک باشگاه پر افتخار طبیعت دوست شیراز گزارش صعود به قلل برف انبار قم و قله شاخص کرکس اصفهان و همچنین ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام